Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Πίσω από τα όχι

Πίσω από τα όχι
Γράφει ο Κώστας Καρακώτιας, νομικός - κριτικός βιβλίου
Οι συνδικαλιστές, λόγω των πελατειακών τους σχέσεων με τα κόμματα εξουσίας, 
ουσιαστικά συνδιοικούσαν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα.
 Οι διοικήσεις τους δε, κομματικά διορισμένες κι αυτές, αποδέχονταν αυτό το καινοφανές μοντέλο
. Έτσι όμως οι συνδικαλιστές, παρά τον φραστικό αριστερίζοντα μαξιμαλισμό τους,
 ήταν ενσωματωμένοι σε ένα σύστημα εξουσίας και συναλλαγής 
και δεν υπερασπίζονταν τόσο τα δικαιώματα, τα συμφέροντα
 και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, όσο τη δική τους πολιτική, κοινωνική 
και οικονομική βέβαια προσοδοθηρία.
 Έχοντας πλέον τον συνδικαλισμό ως επάγγελμα, αντιδρούσαν πεισματικά σε κάθε αλλαγή και σε κάθε καινοτόμο ιδέα .
 Η υπεράσπιση δε της στασιμότητας και των πολλαπλών παθογενειών
 ήταν μία από τις αιτίες της συνολικής κατάρρευσης της κοινωνίας.
 Πίσω λοιπόν από την ατομική ενδεχόμενη παραβατική συμπεριφορά στο «Σωτηρία», 
προβάλλει και πάλι εκείνο το υπόστρωμα νοοτροπιών
 και πρακτικών που οδήγησε και αυτό την Ελλάδα ως εδώ.
http://enomenoiblogers.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: