Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Νομικές συμβουλές παρέχει ο... ''δικαστής με τη μεζούρα'' Ευ. Καλούσης! ο οποίος είναι πλέον ελεύθερος!!


Kaloushs Σάλο σε νομικούς κύκλους καθώς και αντιδράσεις στο δικαστικό χώρο έχει προκαλέσει μια διαφήμιση...
στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας ο καταδικασμένος για εμπλοκή στο παραδικαστικό κύκλωμα πρώην πρόεδρος Πρωτοδικών Ευάγγελος Καλούσης εμφανίζεται ως ειδικός σε θέματα... Δικαιοσύνης και παροχής νομικών συμβουλών.
Η επίμαχη διαφήμιση, που εντοπίζεται στο διαδίκτυο το τελευταίο διάστημα, προβάλει τη φωτογραφία του Ευάγγελου Καλούση - γνωστού και ως "δικαστή με τη μεζούρα" - και προτρέπει όποιον έχει ανάγκη βοήθειας για την επίλυση νομικών προβλημάτων να απευθύνεται στα τηλέφωνα της νεοσύστατης εταιρείας με την επωνυμία "Κaloussis & Partners''.
Συγκεκριμένα, στον ιστοτόπο της εν λόγω εταιρείας μπορεί κανείς να διαβάσει ότι πρόκειται για μια νομική εταιρεία:
* ''εμπορικού χαρακτήρα, διηρημένη σε μερίδια, η λειτουργία της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του Εμπορικού Κώδικα και από εκείνες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 123/2006."
* "παρέχει νομικές υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα που άπτονται όλων των βασικών κλάδων του ιδιωτικού δικαίου για θέματα που απασχολούν σε καθημερινή-και όχι μόνο- βάση οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο.''


* ''επικαλείται τη μακρόχρονη εμπειρία και νομική περιουσία του ιδρυτή και διευθυντή της Ευάγγελου Α. Καλούση'' αλλά και ''την επιστημονική κατάρτιση έγκριτων δικηγόρων και νομικών σε όλους τους κλάδους της Δικαιοσύνης''.
Ακόμη στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, που είναι τρίγλωσση -στα Ελληνικά, στα Αγγλικά και στα Ρώσικα - για να μην ξεχνάμε και τις προτιμήσεις του πρώην δικαστή στις δίμετρες Ρωσίδες και Ουκρανές - περιγράφονται επίσης και οι τομείς των νομικών συμβουλών που παρέχονται:
"Γενικό αστικό δίκαιο - Αστικές συμβάσεις - Γενικά και Ειδικά θέματα Ενοχικού Δικαίου - Εμπορικό Δίκαιο - Θέματα Εταιρειών/Αξιογράφων/Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Πτωχεύσεις - Εμπράγματο Δίκαιο/Ακίνητα - Οικογενειακό Δίκαιο - Κληρονομικό Δίκαιο.
Ειδικές Διαδικασίες και ειδικότερα: Αυτοκινητιστικές διαφορές - μισθώσεις (Αστικές και Εμπορικές) - Θέματα πιστωτικών τίτλων και αξιογράφων γενικότερα - Εργατικές διαφορές - Απαλλοτριώσεις - Θέματα αμοιβών - Ειδικά θέματα προστασίας της προσωπικότητας και των ΜΜΕ - Θέματα ιδιωτικής ασφάλισης - Θέματα Ιδιωτικού Δικαίου με εμπλεκόμενο το Δημόσιο - Θέματα εκουσίας δικαιοδοσίας.
Θέματα Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως - Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ μέτρα στα πλαίσια όλων των παραπάνω κλάδων.
ΠΟΙΝΙΚΟ Δίκαιο (Προδικασία - Κύρια Διαδικασία - Αναιρετική διαδικασία) - Ειδικά ποινικά θέματα - Οικονομικά αδικήματα - Εγκλήματα βίας - Διαδικασία ποινικού συμβιβασμού - Ζητήματα εκτέλεσης ποινών.
Ειδικό τμήμα για ζητήματα Αλλοδαπών - Οικονομικών μεταναστών."
Τα εύλογα ερωτήματα από τη διαφήμιση
Νομικοί κύκλοι με βάση τα παραπάνω που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας εξέφραζαν τις εξής απορίες:
-Ο Ευάγγελος Καλούσης προσφέρει ο ίδιος νομικές υπηρεσίες και αν ναι, έχει αυτό το δικαίωμα καθώς έχει αποβληθεί οριστικά από το δικαστικό σώμα με απόφαση της Ολομέλειας Α.Π. ;
- Ο καταδικασμένος για εμπλοκή στο παραδικαστικό κύκλωμα είναι απλά ο ιδρυτής μιας εταιρείας στην οποία είναι μέτοχοι, ή συνεργάτες κάποιοι δικηγόροι και αν ναι ποιοί είναι αυτοί που δέχθηκαν να συνεργαστούν με έναν πρώην λειτουργό της Δικαιοσύνης που κρίθηκε ενοχος για την έκδοση πληρωμένων δικαστικών αποφάσεων;
-Όταν ο πρώην πρόεδρος πρωτοδικών επικαλείται την εμπειρία του τι ακριβώς εννοεί; Την πολυετή εμπειρία του από την άσκηση του λειτουργήματος του δικαστή, ή από την βεβαιωμένη και με δικαστικές αποφάσεις πλέον, δράση του σε παραδικαστικό κύκλωμα;
Πόσο στοίχισε η διαδικτυακή διαφήμιση της εταιρείας "Κaloussis & Partners'' - στην ιστοσελίδα zougla.gr ο ιδρυτής της οποίας επαίρεται ότι συνετέλεσε στην αποκάλυψη του παραδικαστικού κυκλώματος;
Με άλλα λόγια, πόσα εισέπραξε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος προκειμένου να διαφημίσει τις... νέες δραστηριότητες του... δικαστή με ''τη μεζούρα''!
Οι.... ειδικότητες του Ευάγγελου Καλούση
Ποιες εξειδικευμένες δράσεις που προσφέρει η εταιρεία μόνο κατόπιν ραντεβού στους υποψήφιους πελάτες της;
Διαβάστε και θαυμάστε δύο από τις χαρακτηριστικότερες δράσεις, που δειχνουν ότι ο πρώην δικαστής έχει μια προτίμηση σε αγωγές κατά των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και σε ζητήματα αλλοδαπών, προφανώς λόγω... μεζούρας. 
"Με ιδιαίτερη ευαισθησία αντιμετωπίζονται ζητήματα προστασίας της προσωπικότητας στα πλαίσια λειτουργίας των ΜΜΕ και πάσης φύσεως διαφορές που σχετίζονται με προσβολές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και αφορούν αποζημιώσεις οποιασδήποτε μορφής περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης που προκλήθηκε όπως παραπάνω.
Τέλος, ειδικό τμήμα νομικών συνεργατών της «ΚΡ» με εικοσαετή (από το 1993) εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο, ασχολείται με όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί - οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα, τα οποία εκτός από την γενική νομική φύση και δυσκολία τους, που συναντά μπροστά του οποιοσδήποτε πολίτης ανεξαρτήτως υπηκοότητας, απορρέουν από την είσοδο, παραμονή, και μετακίνησή τους στη χώρα, την εργασία και την κοινωνική τους ασφάλιση, το φορολογικό τους καθεστώς, την εν γένει καθημερινή τους ζωή και την έκδοση - απέλασή τους.
Έτσι αντιμετωπίζονται με μεγάλη ευαισθησία και υπευθυνότητα καταστάσεις σχετικές με τη νομιμοποίηση παρανόμων αλλοδαπών, την άρνηση χορήγησης και την ανάκληση άδειας παραμονής τους, τη δικαστική ή διοικητική τους απέλαση, τη διαδικασία πολιτικού τους ασύλου (για πρόσφυγες), τις αντιρρήσεις κατά της προσωρινής τους (για αστυνομικούς λόγους) κρατήσεως και την προσωρινής δικαστική τους προστασία εν γένει, και περαιτέρω καλύπτονται περιπτώσεις καθεστώτος ομογενών, πολιτογραφήσεις, περιπτώσεις εγκατάστασης, εργασίας και ασφάλισης αλλοδαπών εκτός Ε.Ε. σύμφωνα με τον νεότερο νόμο 3386/2005 και τις έως τώρα ρυθμίσεις του κοινοτικού δικαίου για τη μεταναστευτική πολιτική, κι ακόμη τα δικαιώματά τους σε ακίνητα παραμεθορίων περιοχών και τις ευνοϊκές οικονομικές υπέρ τους ρυθμίσεις εντός του ενοποιημένου ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου."
Υπενθυμίζεται, ότι τον Ιούλιο του 2008, ο πρώην δικαστής, Ευάγγελος Καλούσης, καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε κάθειρξη 20 ετών και δύο μηνών χωρίς αναστολή για υπόθεση του παραδικαστικού κύκλωματος
Το Πενταμελές Εφετείο μείωσε την πρωτόδικη ποινή καταδικάζοντας τον πρώην δικαστή σε 12 έτη κάθειρξης, πονή που του επέτρεψε να αποφυλακιστεί πριν 5 μήνες έχοντας εκτίσει τα 3/5 της ποινής του.
Επίσης, ο Ευ. Καλούσης έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό ( απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων) σε κάθειρξη 15 ετών για εμπλοκή και σε άλλη υπόθεση του παραδικαστικού κυκλώματος῎
Για την υπόθεση αυτή, που αναμένεται να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό έχει καταδικαστεί στην ίδια με τον πρώην δικαστή ποινή ο επιχειρηματίας Ιωάννης Μπολέτσης ενώ αθωώθηκε ο πρώην βουλευτής Πέτρος Μαντούβαλος.
Ωστόσο, ο τελευταίος θα καθίσει και πάλι στο εδώλιο του κατηγορουμένου μετά από αναίρεση που άσκησε κατά της απαλλαγής του, ο Άρειος Πάγος.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 2-7-2012 από directNEWS.gr

http://enomenoiblogers.blogspot.com

2 σχόλια:

Μαζεστίξ είπε...

Πλήρης παρακμή...

marianaonice είπε...

Πλήρης Μαζέστιξ... σαπίλα... :(