Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

his is not a coup
Και αν το δημοψήφισμα δεν προδόθηκε πριν από δύο χρόνια αλλά πριν από 25, τον Ιούλιο του 1992, όταν οι ίδιοι άνθρωποι υπέγραψαν τη συνθήκη του Μάαστριχτ; 
Δείτε πως φτάσαμε ως εδώ στο ντοκιμαντέρ This is not a coup, από τους δημιουργούς των Debtocracy, Catastroika και Fascism Inc

Δεν υπάρχουν σχόλια: