Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Δεν υπάρχουν διλήμματα!Η Συρία δέχεται ιμπεριαλιστική επίθεση κι η ευρωπαϊκή πατριωτική αριστερά οφείλει να πάρει θέση!
► Ζήσαμε τον «εκσυγχρονισμό» της δεξιάς… του ΠΑΣΟΚ… της ΔΗΜΑΡ... ας μην ζήσουμε και τον «εκσυγχρονισμό» του ΣΥΡΙΖΑ!
Η Κεντρική Επιτροπή των Ιταλών Κομμουνιστών είναι...
σαφής:
Gli attacchi aerei israeliani di queste ore alla periferia di Damasco - subito avallati dal presidente Obama - sono l’ennesimo atto contro la sovranità della Siria e mostrano ancora una volta al mondo intero tutta l’arroganza e la prepotenza di Israele, che da decenni ignora ogni principio di legalità internazionale.

I bombardamenti aerei di oggi, che seguono quello avvenuto tra giovedì e venerdì, rendono evidente a tutti il carattere aggressivo di Israele e i legami strettissimi fra la crisi siriana e gli interessi internazionali che vogliono normalizzare la Siria, colpevole di non aver mai accettato le politiche statunitense per la regione.
Il Comitato centrale del Pdci, riunito a Roma domenica 5 maggio 2013, rinnova la sua amicizia e la sua solidarietà al popolo siriano e al suo legittimo governo e condanna ogni atto di ostilità che miri a disgregare lo stato arabo al fine di favorire localismi e logiche confessionali a tutto vantaggio di un neo-imperialismo sempre più aggressivo e criminale.
Chiediamo al governo italiano e alle forze politiche rispettose dei principi e dei valori della nostra Costituzione di dissociarsi apertamente da questa escalation aggressiva e di guerra.

http://enomenoiblogers.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: