Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλιο στην ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ)


Καλλιτεχνική απεικόνηση τής εικαζόμενης συναίνεσης


Ενημερώνουμε όσους δεν γνωρίζουν, για τα ακόλουθα:

Από 1ης Ιουνίου 2013, θα αρχίσει η ισχύς του άρθρου 9, του νόμου 3984 (ΦΕΚ 150/27-6-2011) περί «Εικαζόμενης Συναίνεσης».

Βάσει αυτού του νόμου, όποιος δεν επιθυμεί την αφαίρεση των οργάνων του για μεταμόσχευση, μετά τον λεγόμενο θάνατό του, πρέπει να το έχει δηλώσει εγγράφως, σύμφωνα με την επίσημη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

Λέγοντας όμως «μετά τον θάνατό του», ο νόμος δεν ορίζει τον θάνατο με την γνωστή πατροπαράδοτη έννοια του θανάτου, που οπωσδήποτε για την διάγνωσή του προαπαιτούνται κάποια συμπτώματα όπως η μη λειτουργία της καρδιάς. Με το νέο «εκσυγχρονισμένο» νομικό ορισμό του θανάτου, τον «εγκεφαλικό θάνατο», ο θάνατος θεωρείται ότι έχει ήδη επέλθει εφ΄όσον σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του εγκεφάλου, στο εγκεφαλικό στέλεχος, δεν ανιχνεύεται λειτουργία ή επαρκής λειτουργία, (πράγμα πού ελέγχεται με διάφορα ιατρικά κριτήρια που μπορεί να ποικίλουν από χώρα σε χώρα!) ενώ ο υπόλοιπος εγκέφαλος και το υπόλοιπο σώμα, ενδέχεται να λειτουργούν κανονικά ή να λειτουργούν τόσο ελαττωματικά όσο αν δεν υπήρχε ο «εγκεφαλικός θάνατος».

http://enomenoiblogers.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: