Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Thank you far all citizens of the worldThey sold out Greece but not our souls..
We are all Greeks and Greeks must stand up now for all
 Πουλούσαν την Ελλάδα, αλλά όχι τις ψυχές μας ..
Είμαστε όλοι οι Έλληνες και οι Έλληνες πρέπει να σταθούν όρθιοι για όλα
Σας ευχαριστούμε πολύ όλοι οι πολίτες του κόσμου

 

http://enomenoiblogers.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: