Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Μπόχα Σκανδάλου στον Διαγωνισμό Ανάδειξης Εργολάβου Καθαριότητας του Θριάσιου Νοσοκομείου του Λοβερδιστάν.

Μπόχα Σκανδάλου στον Διαγωνισμό Ανάδειξης Εργολάβου Καθαριότητας του Θριάσιου Νοσοκομείου του Λοβερδιστάν.
ΣΚΑΝΔΑΛΟ στη Δημόσια Υγεία!!! Σε περίοδο οικονομικής κρίσης, πρόθεση ανάθεσης Μειοδοτικού Διαγωνισμού Καθαριότητας από το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο», σε πλειοδότη δημιουργεί ζημία για το Δημόσιο που ανέρχεται σε 512.000 € (!!!).
ΤΟ ΛΟΓΟ ΕΧΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!!!
Σε μια εποχή κατά την οποία η χώρα μας βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική κρίση και οι μισθοί όλων μας δέχονται καθημερινές περικοπές, σε ορισμένα Νοσοκομεία συνεχίζεται η σπατάλη πόρων, με γνώμονα το προσωπικό συμφέρον και τον ατομικό πλουτισμό και όχι το εθνικό συμφέρον. Ενώ λοιπόν η προσπάθεια για εξοικονόμηση πόρων και δημόσιου χρήματος οφείλει να διατρέχει κάθε Έλληνα πολίτη, στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ, αυτό δεν συμβαίνει αφού στον πρόσφατο Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την καθαριότητα των χώρων του Νοσοκομείου, ανάδοχος δεν αναδείχθηκε ο μειοδότης αλλά ο πλειοδότης!!!!
Ειδικότερα:  Η ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑ εταιρεία κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών αναδείχθηκε μειοδότης προσφέροντας για το έργο 2.088.000 € συνολικά (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) Η ΠΛΕΙΟΔΟΤΡΙΑ εταιρεία κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών αναδείχθηκε δεύτερος μειοδότης προσφέροντας για το έργο 2.418.000 € συνολικά (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ). Κατά συνέπεια η οικονομική προσφορά της ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑΣ εταιρείας ήταν 
 


http://enomenoiblogers.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: