Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΣΙΟ: ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΔΡΙΑΣ – ΟΛΟ ΤΟ ΠΔ.

 Το τελικό κείμενο του ΠΔ για την εργασιακή εφεδρεία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο αποστέλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς γνωμοδότηση. Από τα βασικά χαρακτηριστικά του ΠΔ είναι πως αποκτούν ένα επιπλέον συν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακής) και ΤΕ (Τεχνολογικής) και ΔΕ (Δευτεροβάθμιας) που περνούν στην εργασιακή εφεδρεία, καθώς πριμοδοτούνται οι ειδικές τους γνώσεις (διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών και χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή). Όσον αφορά σε εκείνους που είναι ΔΕ και ΥΕ, πριμοδοτούνται με κριτήρια κοινωνικά (οικογενειακή κατάσταση, χρόνος συνταξιότησης).
Στο ΠΔ «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού του άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 3986/2011» βασικό ρόλο για την εργασιακή εφεδρεία παίζει το ΑΣΕΠ το οποίο, με τη βοήθεια ιδιωτικών εταιρειών, θα κρίνει το πλεονάζον προσωπικό και θα συντάξει τον Πίνακα Εργασιακής Εφεδρείας. ...

Διαβάστε περισσότερα στο Στοχασμό Πολιτική»

http://enomenoiblogers.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: