Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Παράνομος ο διορισμός Πάγκαλου σαν Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης!!!

Το σύνταγμα λέει σε δύο σημεία ότι ο Αντιπρόεδρος πρέπει να είναι Υπουργός!!!
Ας μας πούνε λοιπόν ποιανού υπουργείου υπουργός είναι ο Πάγκαλος! 
Αντιγράφω από το ΦΕΚ (ΦΕΚ Α 214 / 07.10.2009) διορισμού του Πάγκαλου σαν Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,το οποίο έχει και αναρτημένο στη σελίδα του:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 187-Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 παρ. 1 και 81 του Συντάγματος.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 39 και 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ, 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98), με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε τους:

1. Θεόδωρο Πάγκαλο του Γεωργίου, στη θέση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,

Όπως βλέπουμε ο Πάγκαλος διορίστηκε Αντιπρόεδρος βάσει των άρθρων 37 και 81 του Συντάγματος. Το άρθρο 37 παρ. 1 είναι άσχετο και λέει μόνο ότι ο Πρόεδος της Δημοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργό και με πρότασή του τα μέλη της Κυβέρνησης... ως εδώ όλα καλά... για να δούμε τώρα και τι λέει το Άρθρο 81 του Συντάγματος:Άρθρο 81

1. Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Με διάταγμα που προκαλεί ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης μπορεί να διοριστούν ένας ή περισσότεροι από τους Υπουργούς Αντιπρόεδροι του Υπουργικού Συμβουλίου. Νόμος ρυθμίζει τη θέση αναπληρωτών Υπουργών και των Υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο, των Υφυπουργών, που μπορεί να αποτελούν μέλη της Κυβέρνησης, καθώς και των μονίμων υπηρεσιακών Υφυπουργών.
...
5. Αν δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος, ο Πρωθυπουργός ορίζει έναν από τους Υπουργούς προσωρινό αναπληρωτή του, όταν παρουσιάζεται ανάγκη.
http://enomenoiblogers.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: